Pedagogisch Tact

Het traject ‘Pedagogisch Tact; weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen’ is een opleiding die de leraar leert hoe hij ieder kind kan zien, horen, kennen en begrijpen. In dit traject leer je je intuïtie en pedagogisch tact ontwikkelen, zodat je elke situatie met je leerlingen ontspannen en met (zelf)vertrouwen tegemoet treedt. Het Tact-traject is een persoonlijk ontwikkelingstraject gericht op de interactie tussen leraar en leerling.

Pedagogisch Tact

incl. literatuur en materiaal

Wat leer je?

Weten hoe je wordt beïnvloed door je biografie
Handelen zodat niemand wordt buitengesloten
Tactvol handelen voor leraren en leiders
Het perspectief van kinderen innemen en meenemen
Kennis van de ‘pedagogische wetten’
Een pedagogische aanpak in lastige situaties
Een juiste participatie van alle kinderen

Het online traject bestaat uit 5 delen:

Welke leraar wil je zijn:

 • Hoe word je beïnvloed door je biografie?
 • Hoe zorg je ervoor dat niemand wordt buitengesloten?

Wat is mijn pedagogische opdracht?

 • Wat vragen kinderen (met speciaal gedrag)?
 • Wat kun jij doen?

Wat heb ik te ontwikkelen om mijn pedagogische opdracht te realiseren?

 • Wat is gedrag?
 • Wat vertellen kinderen met hun gedrag?
 • Wat is dan mijn opdracht

Wat kan ik doen met situaties die minder prettig verlopen?

 • Hoe weet je wat kinderen echt nodig hebben en aankunnen?
 • Wat kun jij doen en wat kun jij laten doen?

Manier van werken

 • Hoe zorg je ervoor dat deze aanpak vanzelfsprekend wordt en ook van alle kinderen?

Pedagogisch Tact

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met de leerling, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn. Bij goed contact gaat het namelijk niet alleen over de kwaliteit ervan; ook het anticiperen op contact, de benadering, de wijze waarop de leraar aanwezig is, de manier waarop hij interacties aangaat en kinderen uitnodigt, spelen hierbij mee.

In de trajecten gaan de deelnemers op zoek naar de verbinding tussen verstand en gevoel: om te ervaren hoe zij dingen beleven en daar betekenis aan verlenen. De trajecten zullen hen handvatten bieden waarmee ze beter in staat zijn te voelen wat een situatie met hen en hun leerlingen doet, zodat ze hun handelingsrepertoire uit kunnen breiden.

Het traject Pedagogische Tact (PT) is een persoonlijk ontwikkelingstraject, waarin het handelen en de persoon van de leraar centraal staat.

Vanuit de eigen werksituatie gaat de leraar aan de slag met drie kernvragen

 1. Welke leraar wil ik zijn?
 2. Wat is mijn pedagogische opdracht?
 3. Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren?

Doelstellingen

Het traject PT moet gezien worden als een persoonlijk ontwikkelingstraject waarin deelnemers:

 • leren om in contact met zichzelf en de leerlingen helder te zien wat zij van elkaar nodig hebben;
 • leren te vertrouwen op de motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en daarmee ruimte te scheppen;
 • leren leerlingen te zien als full-partner en als zodanig samen op te trekken;
 • leren binnen de school de ontkoppelingen te signaleren en interventies te plegen t.b.v. verbonden relaties;
 • leren hun handelen te legitimeren m.b.v. theorie en ervaringsreconstructies.

Over de begeleider(s)

Marcel van Herpen is een veelgevraagd spreker en heeft meer dan 2.000 lezingen, masterclasses en begeleidingstrajecten verzorgd voor scholen, besturen, samenwerkingsverbanden, sportclubs en gemeentes. Daarnaast heeft hij een scherpe pen en zijn er al meerdere artikelen en boeken van zijn hand verschenen.