Pedagogisch ConTact

Het traject ‘Pedagogisch ConTact: in contact met jezelf, om in contact met de ander te komen’ helpt je om je bewust te worden van hoe verbonden je zelf bent en hoe je de verbinding met jezelf en anderen kunt versterken, waarbij je jezelf als instrument kunt inzetten om de ander meer autonomie te verlenen. Dit traject is bedoeld voor iedereen die verbondenheid ziet als kern van zijn pedagogische opdracht.

€ 1750,00

incl. literatuur en materiaal

Data en locatie volgen

Wat leer je?

Weten hoe je wordt beïnvloed door je biografie
Handelen zodat niemand wordt buitengesloten
Tactvol handelen voor leraren en leiders
Het perspectief van kinderen innemen en meenemen
Kennis van de ‘pedagogische wetten’
Een pedagogische aanpak in lastige situaties
Een juiste participatie van alle kinderen

Waar en wanneer

Het traject Pedagogisch ConTact wordt verzorgd door CPC. Data en locatie volgen.

Wil je dit traject incompany aanbieden? Vul dan ons aanvraagformulier in.

Pedagogisch ConTact

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met de leerling, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn. Bij goed contact gaat het namelijk niet alleen over de kwaliteit ervan; ook het anticiperen op contact, de benadering, de wijze waarop de leraar aanwezig is, de manier waarop hij interacties aangaat en kinderen uitnodigt, spelen hierbij mee.

In de trajecten gaan de deelnemers op zoek naar de verbinding tussen verstand en gevoel: om te ervaren hoe zij dingen beleven en daar betekenis aan verlenen. De trajecten zullen hen handvatten bieden waarmee ze beter in staat zijn te voelen wat een situatie met hen en hun leerlingen doet, zodat ze hun handelingsrepertoire uit kunnen breiden.

Het traject Pedagogische ConTact (PC) is een persoonlijk ontwikkelingstraject, waarin het handelen en de persoon van de leraar centraal staat.

Vanuit de eigen werksituatie gaat de leraar aan de slag met drie kernvragen:

  • Hoe leer je in contact te komen met jezelf om vandaaruit in contact te komen met je leerlingen?

  • Hoe leer je les te geven met je lichaam?

  • Hoe realiseer je verbondenheid?

Doelstellingen

Het traject PC kan gezien worden als een persoonlijk ontwikkelingstraject waarin deelnemers:

  • leren om in contact met jezelf en de leerlingen te komen om zo af te stemmen op wat zij van jou nodig hebben;

  • zich bewust worden van de invloed van hun eigen hechtingspatronen op de interactie met leerlingen;

  • mogelijkheden ontwikkelen om belemmerende patronen in de interactie te doorbreken;

  • leren om gedrag te verstaan vanuit gevoelens en behoeften van leerlingen en je eigen handelen daarop af te stemmen;

  • zich bewust worden van hun lichaamstaal en hun lichaam als instrument;

  • leren binnen de school de ontkoppelingen te zien en interventies in te zetten t.b.v. verbonden relaties;

Studiebelasting

De studiebelasting van dit traject bedraagt 90 uur.

Over de begeleider(s)

Simone Mark is oprichter van Centrum voor Pedagogisch Contact. Haar lezingen en masterclasses gaan over de kwaliteit van het contact tussen opvoeders en kinderen/jongeren. Ze is ervan overtuigd dat wie in contact wil komen met kinderen, eerst in contact zal moeten zijn met zichzelf. Zij daagt opvoeders uit om te onderzoeken welke leraar, coach of trainer ze willen zijn. Simone verzorgt het (online) traject Pedagogisch contact.

Inbegrepen publicaties