ErvaringsGericht Onderwijs
(e-book)

7.50

Marcel van Herpen geeft een beeld van een onderwijspraktijk waarin Welbevinden en Betrokkenheid het uitgangspunt zijn van een goede ontwikkeling voor elk kind. Het schetst de noodzaak van verandering, de achtergronden, een haalbare praktijk en een ontwikkelingstraject.

Geschikt voor:

Leraren PO
Schoolleiders PO
Pabo-docenten
Pabo-studenten

‘ErvaringsGericht Onderwijs; van oriëntatie tot implementatie’ beschrijft een beeld van constructivistisch denken, wetenschappelijk ErvaringsGericht onderzoek en praktijkervaring in Nederlandse vernieuwingsscholen. Het schetst de noodzaak van verandering, de achtergronden, een haalbare praktijk en een ontwikkelingstraject. Deze tijd vraagt om vrije, verantwoordelijke mensen. En daar moet het onderwijs het antwoord op zijn.

Dit boek moedigt schoolontwikkeling aan en neemt het concept ErvaringsGericht Onderwijs als uitgangspunt, waarbij Welbevinden en Betrokkenheid als fenomenen worden bestudeerd én als procesvariabelen worden ingezet om onderwijs en opvoeding fundamenteel te verbeteren. Het boek is conceptueel, maar veel praktijkvoorbeelden maken het beeldend en voorstelbaar.

Over de auteur

Marcel van Herpen is een veelgevraagd spreker en heeft meer dan 2.000 lezingen, masterclasses en begeleidingstrajecten verzorgd voor scholen, besturen, samenwerkingsverbanden, sportclubs en gemeentes. Daarnaast heeft hij een scherpe pen en zijn er al meerdere artikelen en boeken van zijn hand verschenen.