De meeste trainers/coaches zijn tactisch en technisch onderlegd. Ze beschikken over kennis en vaardigheden die nodig zijn om te trainen en tijdens de wedstrijd te coachen. Toch is het voor velen niet eenvoudig om met veel verschillende kinderen om te gaan. Niet alle kinderen gedragen zich naar verwachting. 

Zeker bij ongewenst of lastig gedrag van een speler komen trainers/coaches regelmatig in de problemen. Succesvol omgaan met kinderen vraagt om een tactvolle trainer/coach die in staat is om op het juiste moment de goede dingen te doen, óók  in de ogen van spelers. Een goede relatie tussen trainer/coach en speler is een belangrijke voorwaarde om te komen tot ‘plezier én presteren’.

Een goede, afgestemde relatie begint bij een trainer/coach die verbonden is met zichzelf, dat wil zeggen dat hij weet wie hij is en wat hij doet. Vanuit die zelfkennis is hij beschikbaar voor zijn spelers en kan hij goede pedagogische relaties met zijn spelers aangaan. Dit traject richt zich daarom vooral op de persoon van de trainer/coach en de kwaliteit van de interactie tussen hem en zijn spelers.

Voor meer informatie...

+31 (0) 6 51 03 99 84

Opzet traject CiC

1

Zonder relatie geen prestatie

  • Hoe maak je relaties vanuit jezelf met álle kinderen?
  • Hoe wordt je beïnvloed door je biografie?
  • Welke factoren kun jij beïnvloeden?
2

Aanpassing aan het niveau van het kind

  • Wat vragen jongeren (met speciaal gedrag)?
  • Wat kun jij doen?
3

Kijken achter het gedrag

  • Wat is gedrag?
  • Wat vertellen kinderen met hun gedrag?
  • Wat kun jij doen?
4

Aanspreken op het hoogste potentieel

  • Hoe weet je wat kinderen echt nodig hebben en aankunnen?
  • Wat kun jij doen en wat kun je laten doen?
5

Manier van werken

Hoe zorg je dat deze aanpak vanzelfsprekend wordt?

Op welke telefoonnummer kunnen we je bereiken mochten we vragen hebben?