De pedagogische opdracht van de leraar is ervoor te zorgen dat íeder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt én zich binnen zijn/haar mogelijkheden optimaal ontwikkelt. Het Tact-traject is een persoonlijk ontwikkelingstraject dat zich richt op de persoon van de leraar en de kwaliteit van de interactie tussen de leraar en zijn leerlingen.

Pedagogisch Tact formuleren we als ‘op het goede moment de juiste dingen doen, óók in de ogen van de ander.’ Dit vraagt om een scherp bewustzijn van wat zich hier en nu afspeelt, wat dit betekent en wat het van je vraagt als leraar.

In dit traject leer je je intuïtie en pedagogisch tact ontwikkelen, zodat je elke situatie met je leerlingen ontspannen en met (zelf)vertrouwen tegemoet treedt.

Voor meer informatie...

+31 (0) 6 51 03 99 84

Inhoud

1

Welke leraar wil ik zijn?

  • Hoe word je beïnvloed door je biografie?
  • Hoe zorg je ervoor dat niemand wordt buitengesloten?
2

Wat is mijn pedagogische opdracht?

  • Wat vragen jongeren (met speciaal gedrag)?
  • Wat kun jij doen?
3

Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren?

  • Wat is gedrag?
  • Wat vertellen kinderen met hun gedrag?
  • Wat is dan mijn opdracht?
4

Wat kan ik doen met situaties die minder prettig verlopen?

  • Hoe weet je wat kinderen echt nodig hebben en aankunnen?
  • Wat kun jij doen en wat kun je laten doen?
5

Manier van werken

Hoe zorg je dat deze aanpak vanzelfsprekend wordt en ook van alle kinderen?

Op welke telefoonnummer kunnen we je bereiken mochten we vragen hebben?