Het pedagogische huis

Bij CPC staan we achter onze missie: ‘Niemand buitensluiten’. Daarvoor is een veilige basis voor kinderen nodig, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Die veilige basis wordt gevormd door de leraar, die er baat bij heeft dat hij of zij zich goed voelt in zijn groep, zijn team en in de schoolorganisatie. Dat vertaalt zich vervolgens terug naar de leerling. Al die dynamische lagen zijn verbonden met elkaar, die bekijken we samen en verankeren we in het nieuwe visie traject voor scholen: 'Het pedagogische huis’.

incl. literatuur en materiaal

Je ontwikkelt samen met je collega's een stevig fundament onder 'Het pedagogische huis'
Je gaat aan de slag met bouwstenen als mens- en wereldbeeld, pedagogische grondhouding, leerlingenzorg en ouderbetrokkenheid
Je leer vertalingen te maken van teamkeuzes naar de groep en het individuele kind
Je gaat werken met een procesteam om het systeem van binnenuit te versterken

Opzet van 'Het pedagogische huis'

'Het pedagogische huis' is een 'in company'-traject. Het doel van dit traject is het ontwikkelen van een stevig fundament onder 'Het pedagogische huis’. Dit fundament wordt gevormd door de medewerkers; zij zijn de dragers van de visie, de cultuur en de communicatie.

Bouwstenen van dit fundament zijn:
• Mens- en wereldbeeld, kernwaarden
• Pedagogische grondhouding
• Visie en missie
• Pedagogische opdracht

Op de begane grond wordt de aanpak op schoolniveau ingericht. Het gaat hier om gemeenschappelijk taal en handelen, die vanzelfsprekend voortkomen uit het fundament. Door een doorgaande lijn te ontwikkelen, die voor alle medewerkers helder en consistent is, zorg je ook voor een veilige en uitdagende leeromgeving voor de kinderen.

Bouwstenen van de begane grond zijn o.a.:
• Pedagogische uitgangspunten
• Didactische modellen
• Methoden en methodieken, curriculumkeuzes
• Leerlingenzorg
• Ouderbetrokkenheid

Op de eerste verdieping worden de keuzes van het team vertaald naar groepsniveau; elke groep heeft immers eigen leer- en ontwikkeldoelen, onderwijs- en opvoedingsbehoeften en elke leerkracht heeft ook zijn persoonlijke keuzes te maken. Op groepsniveau heeft elke leraar een eenduidige aanpak t.a.v. zijn programma, groepsvorming, didactiek en pedagogiek. Hierbij wordt ook steeds gekeken naar de doelgroep/leeftijdsfase van de kinderen en de pedagogische opdracht: hoe zorg je ervoor dat alle kinderen zich welbevinden en zich optimaal kunnen ontwikkelen?

Tenslotte kijken we naar de zolder: wanneer een kind – ondanks alle (preventieve) generieke inspanningen - zich toch niet voldoende ontwikkelt en/of zich niet kan welbevinden, is soms (tijdelijk) een individuele aanpak nodig.

Hoe ziet het traject eruit?

Deelnemers maken als team een gezamenlijke ontwikkeling door met als doel de pedagogische opdracht van de school te realiseren. In dit proces wordt tevens gewerkt aan een professionele cultuur, waarin openheid en vertrouwen de basis vormen voor alle interacties in de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij in het visietraject het systeem versterken en dat wij ondersteunend zijn. Door te werken met een procesteam (ambassadeurs) kunnen we de begeleiding van binnenuit versterken.

Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:
• 3-4 teambijeenkomsten van een dag(deel)
• 3-4 online sessies met het procesteam
• 3-4 keer intervisie in leerteams o.b.v. de collega’s van het procesteam
• alle deelnemers volgen individueel het online traject Pedagogisch Con-tact

Meer informatie?

Wil je meer informatie, klik dan op de button 'Direct inschrijven'. Daar kun je vrijblijvend informatie aanvragen.

Over de begeleider(s)

Simone Mark is oprichter van Centrum voor Pedagogisch Contact. Haar lezingen en masterclasses gaan over de kwaliteit van het contact tussen opvoeders en kinderen/jongeren. Ze is ervan overtuigd dat wie in contact wil komen met kinderen, eerst in contact zal moeten zijn met zichzelf. Zij daagt opvoeders uit om te onderzoeken welke leraar, coach of trainer ze willen zijn. Simone verzorgt het (online) traject Pedagogisch contact.