Pedagogisch Leiderschap

Een schoolleider heeft een andere verantwoordelijkheid dan zijn leraren, maar dezelfde opdracht: ervoor zorgen dat íeder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt én zich binnen zijn mogelijkheden optimaal ontwikkelt.

€ 3.300,00

incl. literatuur en materiaal

Data

24-09-2024
10.00 - 17.00u
13-11-2024
10.00 - 17.00u
12-12-2024
10.00 - 17.00u
28-01-2025
10.00 - 17.00u
11-02-2025
10.00 - 17.00u
25-03-2025
10.00 - 17.00u

Wat leer je?

om je persoonlijke drijfveren in te zetten om vanuit de gezamenlijke bedoeling de pedagogische opdracht vorm te geven;
om te herkennen hoe je eigen biografie en die van de organisatie van invloed zijn op de (uitvoering van) pedagogische opdracht;
om vanuit je kennis van hechting in organisaties een veilige basis te creëren voor alle betrokken, zodat iedereen zich kan ontwikkelen en niemand wordt buitengesloten;
om jouw persoonlijke leiderschapskwaliteiten te integreren;
om te werken met de pedagogische ‘wetten’ in de schoolse context, zodat je optimaal ruimte biedt aan de psychologische basisbehoeften;
om je kennis over de ontwikkelfasen van individuele mensen en groepen gericht in te zetten voor de analyse van processen en daarbij gepaste interventies in te zetten;
om je vaardigheden in te zetten om ontwikkelingsgericht te begeleiden, waarbij je de diversiteit in het team weet te benutten;
om systemisch te kijken en interveniëren;
om een aantal basisconcepten uit de Transactionele Analyse in te zetten.

Inhoud traject

De logische niveaus van denken, leren veranderen
Secure based leadership, hechtingscirkel en het script van de school
Pedagogisch Huis als werkmodel en de pedagogische opdracht
De leider die je wilt zijn (script en biografie); de 7 kwaliteiten van leiderschap
Co-creatief leiding geven
De 7 pijlers voor succesvolle teams (hechting in organisaties)
Strooks, drivers en injuncties
Systemisch kijken en interveniëren
Rollen in organisaties
Script van de organisatie (systemisch werken)
Contact en contract
Contactcirkel
TA egotoestanden, projecties en overdracht
Begeleiden vanuit NLP
Integriteit en ethiek
Professionele Intimiteit
Ervaringsreconstructie en Theorie U
Presenteren van je ontwikkeling
Feedbackcirkel
Certificeren

Een pedagogisch leider maakt het verschil!

Zo’n leider beweegt zich aan de grenzen van de mogelijkheden van zijn leraren, zoals leraren zich aan de grenzen van de mogelijkheden van hun leerlingen begeven. Het vraagt bewustwording om de gelaagdheid van complexe organisaties en menselijk gedrag te doorgronden. Zowel het gedrag van professionals, als van de leerlingen en hun ouders.

Een leider heeft een andere verantwoordelijkheid dan leraren, maar dezelfde opdracht: ervoor zorgen dat íedere leerling zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt én zich binnen zijn mogelijkheden optimaal ontwikkelt.

Wij weten dat elke leider dit in zijn en haar hart nastreeft. En we weten ook dat niet elke leider dat even makkelijk vindt. Het ene jaar loopt het als vanzelf en het ander jaar minder. Of bij dat ene (sub)team wel en bij die andere groep minder. En daarvoor biedt CPC het traject ‘Pedagogisch Leiderschap’ aan.

We werken met een ontwikkelcontract en een persoonlijke (online) intake!

Gebruikte literatuur

Boeken:
Wij zijn leiders, Van Herpen
Werk voor de reünie, Van Herpen
De 7 pijlers van succesvolle teams, Van Geffen (2022)
Persoonlijk leiderschap, Veenbaas

Artikelen:
Teams als symptoomdrager, Siebke Kaat

Data en locatie

Dit traject wordt gegeven in de regio 's-Hertogenbosch op de volgende dagen
van 10.00 - 17.00 uur:

Dinsdag 24 september 2024
Woensdag 13 november 2024
Donderdag 12 december 2024
Dinsdag 28 januari 2025
Dinsdag 11 februari 2025
Dinsdag 25 maart 2025

Studiebelasting

De studiebelasting van dit traject bedraagt 120 uur.

Over de begeleider(s)

Simone Mark is oprichter van Centrum voor Pedagogisch Contact. Haar lezingen en masterclasses gaan over de kwaliteit van het contact tussen opvoeders en kinderen/jongeren. Ze is ervan overtuigd dat wie in contact wil komen met kinderen, eerst in contact zal moeten zijn met zichzelf. Zij daagt opvoeders uit om te onderzoeken welke leraar, coach of trainer ze willen zijn. Simone verzorgt het (online) traject Pedagogisch contact.

Mark ter Horst is adviseur en begeleider van ontwikkel- en verandertrajecten. Hij ondersteunt en coacht leraren en directies bij hun pedagogische opdracht. Mark brengt expertise mee door zijn conceptuele aanpak en zijn kindgerichte visie. Daarbij gebruikt hij de kennis en vaardigheden op het gebied van de ontwikkelingspsychologie en gaat hij praktisch aan de slag met de mens achter de professional. Mark is daarnaast een veelgevraagd adviseur/spreker voor scholen en besturen die het onderwijs anders willen inrichten.