Pedagogisch Leiderschap

Een schoolleider heeft een andere verantwoordelijkheid dan zijn leraren, maar dezelfde opdracht: ervoor zorgen dat íeder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt én zich binnen zijn mogelijkheden optimaal ontwikkelt.

incl. literatuur en materiaal

Data

19-09-2023
10.00 - 17.00u
31-10-2023
10.00 - 17.00u
19-12-2023
10.00 - 17.00u
23-01-2024
10.00 - 17.00u
19-03-2024
10.00 - 17.00u
16-04-2024
10.00 - 17.00u

Wat leer je?

om in contact met jezelf en de leraren/leerlingen te zien wat zij van elkaar nodig hebben;
vertrouwen op de motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden van de leraren/leerlingen;
leraren/leerlingen en ouders te zien als full-partner en als zodanig samen op te trekken;
binnen de school ontkoppelingen te signaleren en interventies te plegen t.b.v. verbonden relaties;
een pedagogische aanpak in lastige situaties.

Inhoud traject

Hoe word je beïnvloed door je biografie?
Hoe zorg je ervoor dat niemand wordt buitengesloten?
Wat vragen leraren, kinderen en ouders (met speciaal gedrag)?
Wat kun jij doen?
Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren?
Wat is gedrag?
Wat vertellen leraren, kinderen en ouders met hun gedrag?
Wat is dan mijn opdracht?
Hoe weet je wat leraren, kinderen en ouders echt nodig hebben en aankunnen?
Wat kun jij doen en wat kun je laten doen?
Hoe zorg je dat deze aanpak vanzelfsprekend wordt en van iedereen?

De schoolleider beweegt zich aan de grenzen van de mogelijkheden van zijn leraren, zoals leraren zich aan de grenzen van de mogelijkheden van hun leerlingen begeven. Van beiden wordt gevraagd ‘op het goede moment de juiste dingen te doen, óók in de ogen van de ander.’

Dat pedagogisch tactvol handelen kan alleen als schoolleiders in goed contact met zichzelf en anderen zijn. Het vraagt bewustwording om de gelaagdheid van complexe organisaties en menselijk gedrag te doorgronden. Schoolleiders, leraren, kinderen en ouders trekken samen op, waarbij (bege)leiding onontbeerlijk is. De schoolleider is de verpersoonlijking van de gekozen waarden, die richting geven aan het handelen alle betrokkenen.

Data en locatie

Dit traject wordt gegeven in Zeist-Driebergen op de volgende dinsdagen
van 10.00 - 17.00 uur:

19 september 2023
31 oktober 2023
19 december 2023
23 januari 2024
19 maart 2024
16 april 2024

Over de begeleider(s)

Simone Mark is oprichter van Centrum voor Pedagogisch Contact. Haar lezingen en masterclasses gaan over de kwaliteit van het contact tussen opvoeders en kinderen/jongeren. Ze is ervan overtuigd dat wie in contact wil komen met kinderen, eerst in contact zal moeten zijn met zichzelf. Zij daagt opvoeders uit om te onderzoeken welke leraar, coach of trainer ze willen zijn. Simone verzorgt het (online) traject Pedagogisch contact.

Mark ter Horst is adviseur en begeleider van ontwikkel- en verandertrajecten. Hij ondersteunt en coacht leraren en directies bij hun pedagogische opdracht. Mark brengt expertise mee door zijn conceptuele aanpak en zijn kindgerichte visie. Daarbij gebruikt hij de kennis en vaardigheden op het gebied van de ontwikkelingspsychologie en gaat hij praktisch aan de slag met de mens achter de professional. Mark is daarnaast een veelgevraagd adviseur/spreker voor scholen en besturen die het onderwijs anders willen inrichten.