Podcast

Pedagogisch Tact in de praktijk

In de podcast “Pedagogisch Tact in de praktijk” gaat Marcel van Herpen per aflevering in gesprek met een leraar. Ze bespreken een situatie uit de praktijk, waarbij de leraar is vastgelopen met een kind. Een situatie waarin een kind niet doet wat je wilt, of wel doet wat je niet wilt. Samen verkennen ze achtergronden en zoeken ze naar nieuwe perspectieven. Na een tijdje belt de leraar naar Marcel om te vertellen wat de nieuwe ervaringen hebben opgeleverd.

Trailer

In de podcast “Pedagogisch Tact in de praktijk” gaat Marcel van Herpen per aflevering in gesprek met een leraar. Ze bespreken een situatie uit de praktijk, waarbij de leraar is vastgelopen met een kind. Een situaties waarin een kind niet doet wat je wilt, of wel doet wat je niet wilt. Samen verkennen ze achtergronden en zoeken ze naar nieuwe perspectieven. Na een tijdje belt de leraar naar Marcel om te vertellen wat de nieuwe ervaringen hebben opgeleverd.

Afl.1: Ada en John

In aflevering 1 spreekt Marcel met Ada over John uit groep 3. John is een kind dat steeds hardop en door anderen heen praat. Hij werkt niet zoals Ada graag zou willen. Hij hoeft niet de hele instructie te volgen, want dat heeft hij niet nodig. Hoe komt het dat hij hardop en door anderen heen praat? Hoe krijg je hem gemotiveerd aan het werk?

2. Mo en Tim

In deze aflevering spreekt Marcel met Mo over Tim; een kind van 9 jaar. Tim roept vaak dat hij iets niet begrijpt nog voordat hij is begonnen. Mo is geneigd om hem steeds te corrigeren, maar wil dat eigenlijk niet. Maar eigenlijk ze wil vooral dat het niet meer nodig is. Mo kan voorspellen wat er gaat gebeuren… en toch gebeurt het weer. Dat moet anders kunnen…

3. Toos en Ruud

In deze aflevering spreekt Marcel met Toos over Ruud; een kleuter van 4 jaar. Toos maakt zich zorgen om kinderen die steeds minder zelfredzaam worden. Ze heeft het idee dat ze steeds meer opvoedkundige taken krijgt. Daardoor komt ze soms niet toe aan inhoudelijke en onderwijskundige begeleiding. Ruud vraagt zoveel aandacht dat ze handen tekort komt. Waar liggen mogelijkheden?

4. Engbert en Meike

In deze aflevering spreekt Marcel met Engbert over Meike; een kind van 8 jaar. Meike vertoont weinig eigenaarschap. Engbert weet dat ze meer zou moeten kunnen laten zien, maar ‘krijgt het er niet uit’. Haar houding en prestaties zijn wisselend. Hoe krijg je haar in de stand dat ze haar potentieel ten volle gaat gebruiken?

5. Jochem en Jim

In deze aflevering spreekt Marcel met Jochem over Jim uit groep 6. Jim is zeer talentvol, maar verstoort instructies en luistert niet naar alle leraren. Hij kan zijn impulsen niet beheersen. Jochem is geneigd om negatief te reageren, maar wil dat eigenlijk niet. Hoe kan het anders en wat is er nodig om verandering te bewerkstelligen?