Interesse? Meld je dan direct aan.

Er wordt volop nagedacht over de besteding van de NPO-gelden die recent beschikbaar zijn gesteld. De gelden komen vrij omdat er zorgen zijn over de ontwikkeling van de kinderen. Kijk je naar de zorgen binnen het huidige onderwijs of richt je je op de wereld waar de kinderen van nu in de toekomst een mooie bijdrage leveren.

Om met de gelden een echt Deltaplan te maken, vraagt dit van leiders dat ze duurzaam opvoeden en ontwikkelen. Op veel scholen en binnen veel besturen wordt zorgvuldig gekeken welke interventies gaan bijdragen aan het leren van de kinderen en de leraren, nu en in de toekomst. Op welke manier geef jij leiding aan deze processen in jouw school/bestuur en wat heb jij daarin te leren? Dit wordt de centrale vraag van deze PLG, waarin je vanuit je eigen leervraag samen op zoek gaat naar antwoorden. Om zo perspectieven te krijgen, zodat geen kind wordt buitengesloten en vrijheid en verantwoordelijk gekoppeld zijn.

Deelnemen aan de PLG ‘Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen’ is:
● op basis van je eigen leervraag leren dankzij de PLG
● op basis van recente vakliteratuur leren doen wat ertoe doet
● samen met kritische vrienden zoeken naar antwoorden op ieders eigen leervraag
● deelnemen aan alle bijeenkomsten
● zoeken naar duurzame oplossingen binnen jouw context
● middels een eenvoudige onderzoekscyclus komen tot nieuwe perspectieven om de praktijk duurzaam te verbeteren

is géén:
● cursus
● intervisie
● vergadering of boekenclub

Deze kansrijke manier van samen leren, biedt ruimte voor verbetering van jouw huidige praktijk en geeft ruimte aan persoonlijk leren in relatie tot de verbetering van die praktijk. Deelname aan een PLG is het meest effectief als meerdere directeuren van 1 bestuur deelnemen.

De PLG is voor:
● Schoolleiders
● Bestuurders

De PLG wordt begeleid door:
Marcel van Herpen; expert pedagogische processen in deze professionele leergemeenschap. Marcel is auteur van vele publicaties.
Corrinne Dekker; expert in faciliteren van professionele leergemeenschappen. Corrinne is medeauteur van het boek: Leren in verbondenheid.

Gratis online informatiesessie
16 juni: 19.30-21.00 uur
O.l.v. Marcel van Herpen en Corrinne Dekker In deze informatiesessie:
● maak je kennis met Marcel van Herpen en Corrinne Dekker
● wordt het werken in een PLG toegelicht
● is er ruimte voor het stellen van vragen

Na deze informatiesessie:
schrijf je je wel of niet in voor deze PLG van vijf online bijeenkomsten van elk 2,5 uur.

Data en inhoud van de bijeenkomsten:

 • 17 september 2021 met als focus:

  Verkennen, informeren, oriënteren. Formuleren voorlopige leervraag.

 • 5 november 2021 met als focus:

  Verdiepen en richten. Verkenning praktijk en theorie. Opstellen van definitieve onderzoeksvraag. Deelvragen formuleren.

 • 10 december 2021 met als focus:

  Planning, aanpak, methode ontwerpen en ontwerpen van interventie.

 • 28 januari 2022 met als focus:

  Verzamelen en analyseren en data verzamelen.

 • 11 maart 2022 met als focus:

  Concluderen‐presentatie‐afsluiting.

Data en inhoud van de bijeenkomsten:
● 17 september 2021 met als focus: Verkennen, informeren, oriënteren. Formuleren voorlopige leervraag.
● 5 november 2021 met als focus: Verdiepen en richten. Verkenning praktijk en theorie. Opstellen van definitieve onderzoeksvraag. Deelvragen formuleren.
● 10 december 2021 met als focus: Planning, aanpak, methode ontwerpen en ontwerpen van interventie.
● 28 januari 2022 met als focus: Verzamelen en analyseren en data verzamelen.
● 11 maart 2022 met als focus: Concluderen‐presentatie‐afsluiting.

Interesse? Meld je dan direct aan.

Deelname aan deze online PLG is € 300,- per persoon, inclusief de publicaties:
● Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen (e-book) (Marcel van Herpen)
● Werk voor de reünie (Marcel van Herpen)
● Leren in Verbondenheid (Leendert-Jan Parlevliet, Donata Ruissen, Corrinne Dekker)

De professionele leergemeenschap:
Een PLG is een leergemeenschap van kritische vrienden waarin bewust zijn en ruimte ontstaat om mensen aan de grenzen van hun mogelijkheden te brengen om zo als nieuw te kijken naar de context en daar passende interventies te kiezen om zo de praktijk te verbeteren.

Ervaring van deelnemers uit eerdere PLG’s
● In deze PLG voel ik mij vrijer om mijn vragen te delen dan in mijn eigen team
● Ik word niet alleen bewuster van wat ik te doen heb, maar ook besluitvaardiger.
● Dankzij de kritische vrienden kan ik veel makkelijker vanuit verschillende perspectieven naar mijn praktijk kijken en deze op een goede manier verbeteren.
● Ondanks mijn drukke agenda, ben ik blij dat ik er weer was. Ik merk dat de opbouw van de bijeenkomsten echt bijdraagt aan het beter begrijpen van wat ik te doen heb als leider.
● Wat was het goed om weer als PLG bij elkaar te zijn. Dankzij de kritische vrienden kan ik weer verder en ervaar ik weer beweging.