Datum: donderdag 11 november 2021 om 19.30 uur

Door Simone Mark en Koen van Ghyseghem

Alleen door kinderen te vertrouwen, gaan ze zichzelf vertrouwen. Maar het schoolsysteem is gebaseerd op meten, selecteren en vergelijken. Daarmee is de basis van het vanzelfsprekende vertrouwen verstoord en komt de ontwikkeling van kinderen onder druk komt te staan.

Het onderwijs heeft een bodem van vertrouwen nodig ten aanzien van de school, leraar en leerling. In de afgelopen decennia is steeds meer controle op datzelfde onderwijs gekomen. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?

En wat is het effect van wie jij bent als professional maar ook als mens, op jouw klas of team en welke rol spelen hechting en je eigen gevoel van veiligheid?

In dit webinar schetsten Simone Mark en Koen van Ghyseghem een perspectief voor het creëren van een veilige leeromgeving door inzicht en uitzicht te bieden. Van controle naar contact, waar vertrouwen de basis is.  

We houden je via onze nieuwsbrief op de hoogte van het webinar.