Niemand buitensluiten Niemand buitensluiten

Trajecten

In de trajecten van CPC maken de deelnemers een bewuste persoonlijke ontwikkeling door. De inhoud en vorm sluiten aan bij de ontwikkelingsvragen van de deelnemers. CPC richt zich altijd op het voorkomen en tegengaan van uitval en buitensluiten van mensen. Het doel is een volwaardige participatie van alle deelnemers. Alle trajecten worden procesmatig begeleid: het programma wordt beïnvloed door de deelnemers en hun praktijk.

Pedagogisch ConTact

In contact met jezelf, om in contact met de ander te komen.

Het traject ‘Pedagogisch ConTact: in contact met jezelf, om in contact met de ander te komen’ helpt je om je bewust te worden van hoe verbonden je zelf bent en hoe je de verbinding met jezelf en anderen kunt versterken, waarbij je jezelf als instrument kunt inzetten om de ander meer autonomie te verlenen. Dit traject is bedoeld voor iedereen die verbondenheid ziet als kern van zijn pedagogische opdracht.

Bekijk traject

Een schoolleider heeft een andere verantwoordelijkheid dan zijn leraren, maar dezelfde opdracht: ervoor zorgen dat íeder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt én zich binnen zijn mogelijkheden optimaal ontwikkelt.

Bekijk traject

Pedagogisch Tact

Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen.

Het traject ‘Pedagogisch Tact; weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen’ is een opleiding die de leraar leert hoe hij ieder kind kan zien, horen, kennen en begrijpen. In dit traject leer je je intuïtie en pedagogisch tact ontwikkelen, zodat je elke situatie met je leerlingen ontspannen en met (zelf)vertrouwen tegemoet treedt. Het Tact-traject is een persoonlijk ontwikkelingstraject gericht op de interactie tussen leraar en leerling.

Bekijk traject

Bij CPC werken we vanuit de missie: ‘Niemand buitengesloten’. Dat vraagt allereerst om een veilige basis voor alle kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Die veilige basis wordt gevormd door de leraren, die zich verbonden voelen met de school, het team, de leerlingen en hun ouders. Dat vertaalt zich vervolgens terug naar de leerling, die gezien worden in wie ze zijn en wat ze nodig hebben om tot leren te komen. Al die dynamische lagen zijn verbonden met elkaar, die bekijken we samen en verankeren we in het visietraject voor scholen: ‘Het pedagogisch huis’.

Bekijk traject

Met het traject ‘Co-teaching: volledig beschikbaar zijn is dé sleutel om zeker te zijn over je onzekerheid’ wordt er meegekeken, wordt er meegedraaid, wordt er perspectief ingenomen en wordt er (ervarings)kennis ingezet om een stevige (pedagogische) basis te realiseren. Een basis waarop gedaan kan worden wat nodig is om kinderen te ontwikkelen. Door te weten welke leraar je wilt zijn lukt het om volledig beschikbaar zijn en zeker te worden over je onzekerheid.

Bekijk traject

De 21e eeuwse vaardigheden vragen om een coachende attitude van de leraar. Dit traject is voor teams die met coachende vaardigheden aan de slag willen. Een van de nieuwe rollen waar leraren mee te maken krijgen is de rol van coach. De leraar die naast verbinder, pedagoog, didacticus en organisator, leerlingen ook ondersteunt om zelfregulerend te zijn. En dat vraagt om andere leerkrachtvaardigheden. Die van een coachende leraar.

De Coachende Leraar wordt aangeboden in samenwerking met Hogeschool de Kempel.
Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

Bekijk traject

Het traject ‘Sturen op autonomie: weten wat je doet om te doen wat je weet’ helpt je om je bewust te zijn van hoe autonoom je zelf bent en hoe je kunt sturen op je eigen autonomie en die van anderen. Dit traject is bedoeld voor iedereen die een fundamentele bijdrage wil leveren aan de eigen autonomie en die van leerlingen en volwassenen. Het resultaat is dat je meer balans in jezelf ervaart én in de groep(en) waarmee je werkt. Zo krijg je meer grip op groep, groei en grenzen.

Bekijk traject

Met het traject Hoogbegaafdheid krijgen leraren een ruime theoretische onderbouwing en praktische handvatten om hoogbegaafde kinderen op de juiste manier te begeleiden. Bjorna heeft 10 jaar ervaring in het werken met hoogbegaafden en brengt veel kennis, oplossingen en voorbeelden mee. Dit zorgt voor begrip bij leraren waardoor ook deze kinderen zich echt gezien en competent kunnen voelen en zich op de juiste manier kunnen gaan ontwikkelen.

Bekijk traject

Veel leraren lopen soms even vast in de begeleiding van hun kinderen. Dat kan door typisch gedrag ontstaan dat je moeilijk verstaat, of omdat kinderen je kunnen triggeren in ‘waar jij zelf niet helemaal vrij bent’. Kinderen vertellen verbaal en non-verbaal wat er aan hun binnenkant speelt. Om dat goed te kunnen ‘verstaan’ is een open en ontspannen houding gevraagd. Dat lukt niet altijd in de context waar je werkt en ook je biografie kan blokkades opwerpen. Om je af te vragen wat de ander werkelijk van je vraagt, is het van belang om bij jezelf te herkennen hoe je het gedrag van de ander ontvangt en wat jij nodig hebt om weer open en ontspannen beschikbaar te zijn als leraar.

Bekijk traject

Als leider is het ook soms ‘lonely at the top’. Met wie kun je sparren over de issues die spelen in je organisatie? Hoe krijg je het team in beweging? Wat maakt dat bepaalde veranderingen lijken te stokken? Hoe vertaal je de pedagogische opdracht in de praktijk en wat betekent dat voor jou? Hoe ga je op pedagogisch tactvolle wijze om met al je collega’s? Welke belemmeringen ervaar je soms in jezelf en hoe ga je ermee om? Een coach denkt met je mee zodat je inzicht krijgt, meer keuze ervaart en je weer volledig regie kunt nemen.

Bekijk traject

De kwaliteit van pedagogische relaties bepaalt hoe een leerling zich openbaart en tot hoever competenties zich kunnen ontplooien. Het is niet voor niets dat binnen Centrum Pedagogisch Contact (CPC) het contact tussen leraar en leerling gezien wordt als het fundament van onderwijs. het traject Procesgericht Onderwijs richt zich op de didactiek die binnen school hand in hand gaat met pedagogiek.

Bekijk traject