De coachende leraar

De 21e eeuwse vaardigheden vragen om een coachende attitude van de leraar. Dit traject is voor teams die met coachende vaardigheden aan de slag willen. Een van de nieuwe rollen waar leraren mee te maken krijgen is de rol van coach. De leraar die naast verbinder, pedagoog, didacticus en organisator, leerlingen ook ondersteunt om zelfregulerend te zijn. En dat vraagt om andere leerkrachtvaardigheden. Die van een coachende leraar.

De Coachende Leraar wordt aangeboden in samenwerking met Hogeschool de Kempel.
Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

De coachende leraar

incl. literatuur en materiaal

Wat leer je?

welke communicatiestijlen effectief zijn in coachende situaties en welke niet
hoe je met coaching bijdraagt aan autonomie en homonomie
hoe je aan de BIBKEA coachdoelen werkt
de basisattitude van de coachende leraar
de methodiek achter coaching
hoe je hindernissen kunt opsporen en doorbreken
de vaardigheden van een coachende leraar
krachtige interventies om de ander in beweging te brengen

Inhoud traject

Coachen in het onderwijs
De vooronderstellingen van coaching
Snelstartgids voor de beginnende coachende leraar
Afstemmen met behulp van verschillende communicatiestijlen
Heldere BIBKEA coachdoelen
De eigenschappen van de ‘betrokken getuige’
De hexasprong: het coachproces in zes stappen
Op weg naar autonomie en homonomie
Het pallet met 14 coachende vaardigheden
Valkuilen herkennen en voorkomen
Krachtige interventies om mee te coachen
Coachkaarten als coachgereedschap

Coachen leer je niet uit een boek

Dat komt omdat coachen, naast een attitude, een vaardigheid is die je onder de knie krijgt door veel te doen, feedback te vragen, te reflecteren en keer op keer nieuwe ervaringen opdoen.

Coachen is wat anders dan instructie geven, overhoren, corrigeren of beoordelen. Als werkdefinitie gebruiken we de omschrijving van John Whitmore: ‘Coachen is iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat hij zo goed mogelijk presteert. Het is geen onderwijzen, maar het leren bevorderen.’ En deze definitie sluit goed aan bij onze visie op goed onderwijs. Goed onderwijs, op welke manier ook vorm gegeven, nodigt elke leerling uit zijn potentiële kwaliteiten te realiseren.

Elke leraar kan coachend gereedschap inzetten: Communicatiestijlen, aspecten van Autonomie, Doelen, Attitude, Methodiek, Vaardigheden en Interventies (CADAMVI). In dit traject gaan we in op deze zeven onderdelen.

Het traject De Coachende Leraar wordt aangeboden in samenwerking met Hogeschool de Kempel. Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

Over de begeleider(s)

Henk is een gedreven onderwijsman, en inmiddels meer dan 45 jaar actief in dit prachtige brede veld. Zijn keuze voor onderwijs is gebaseerd op zijn missie: leerkrachten helpen ontwikkelen in het vrijmaken van hun onbegrensde potentieel, zodat kinderen ten diepste dat onderwijs krijgen waar ze, zowel pedagogisch als didactisch, recht op hebben en waarbij geen enkel kind wordt uitgesloten.

Adri van den Brand is een creatieve onderwijs-allrounder. Hij is zelfstandig trainer, adviseur, schrijver, coach en opleider. In die hoedanigheid begeleidt hij schoolteams op het gebied van communicatie, coaching, autonomie-ontwikkeling en pedagogisch tact. Eerder schreef hij het handboek Gesprekscommunicatie en verzorgde hij met Harry Paus de eindredactie van het boek Portaal, een praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs. Samen met Henk van Mil verzorgt hij al jaren opleidingen via hogeschool de Kempel. Voor CPC geven zij het (online) traject Sturen op autonomie. In 2021 verscheen hun boek De coachende leraar.

Inbegrepen publicaties