Een goede leider maakt het verschil!

Zo’n leider beweegt zich aan de grenzen van de mogelijkheden van zijn leraren, zoals leraren zich aan de grenzen van de mogelijkheden van hun leerlingen begeven. Het vraagt bewustwording om de gelaagdheid van complexe organisaties en menselijk gedrag te doorgronden. Zowel het gedrag van de leraren en het andere personeel, als van de leerlingen en hun ouders.

Een leider heeft een andere verantwoordelijkheid dan leraren, maar dezelfde opdracht: ervoor zorgen dat íedere leerling zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt én zich binnen zijn mogelijkheden optimaal ontwikkelt.

Wij weten dat elke leider dit in zijn en haar hart nastreeft. En we weten ook dat niet elke leider dat even makkelijk vindt. Het ene jaar loopt het als vanzelf en het ander jaar minder. Of bij dat ene (sub)team wel en bij die andere groep minder. En daarvoor heeft CPC de Academie voor de leraar.

Je vindt hier makkelijk toegang tot:

  • online trajecten voor jezelf of voor je collega’s
  • professionaliseringskansen via incompany trajecten met je team, waarbij we volledig fysiek kunnen werken, blendend of volledig online
  • jezelf professionaliseren via de trajecten Pedagogisch Leiderschap en Sturen op Autonomie voor leiders
  • mogelijkheden voor individuele ondersteuning door een ervaren leider
  • mogelijkheden voor ondersteuning van leraren via co-teaching
  • ondersteuning bij het profileren van je school door ervaren professionals
  • inspirerende artikelen, podcasts, video’s

Heb je een vraag aan ons of heb je een suggestie, laat het ons weten. Wij zijn beschikbaar.