Zo worden wij pedagogische partners

Een goede bestuurder geeft richting en ruimte, stemt af en daagt uit, biedt veiligheid en confronteert. Als bestuurder bent u gewend om met dergelijke paradoxen om te gaan. Er is ‘het één’ omdat ‘het ander’ tegelijkertijd plaatsvindt. Zo beweegt u zich aan de grenzen van de mogelijkheden van uw leiders, zoals leiders zich aan de grenzen van de mogelijkheden van hun leraren begeven opdat zij met leerlingen gericht werken aan hun subjectivering, socialisatie en kwalificatie.

En u gaat soms over deze grenzen heen en dat is nodig. Als bestuurder maakt u immers strategische keuzes voor de toekomst, gericht op het optimaliseren van onderwijsprocessen, waarbij de missie en visie van de stichting tastbaar gemaakt worden in plannen en notities, maar bovenal in het pedagogisch en didactisch handelen van de schoolteams. Immers, pas als leerlingen zich welbevinden en betrokken zijn, gaat leren ‘van binnenuit’ en als vanzelf.

De school is er voor de leerlingen en niet andersom

Dat vraagt om een helder pedagogisch fundament waarin leerlingen zich op een gezonde manier ontwikkelen, gericht op subjectivering, socialisatie en kwalificatie. Vanuit welke pedagogische opdracht opereert u en werken uw leiders? Wat zijn de kenmerken van jullie pedagogisch manifest? En hoe maken jullie samen deze opdracht waar? Wat mag elke leerling verwachten op een willekeurige school binnen uw stichting? En verdraagt u nog dat leerlingen buitengesloten kunnen worden uit uw naam?

Zo werkt u met de bovenstroom van uw organisatie. Dat zijn de zichtbare facetten zoals de geformuleerde missie en visie, de kernwaarden, het koersplan, de te behalen resultaten. De mate waarin u deze bovenstroom kunt beïnvloeden, hangt af van de onderstroom. Dat zijn de minder grijpbare facetten zoals de cultuur van de organisatie met interpersoonlijke paradoxen als ‘veilige uitdaging’, ‘verantwoordelijke vrijheid’, ‘betrouwbare verbinding’, en de systemische dynamieken die in het DNA van de organisatie geworteld zijn.

Het CPC wil uw gesprekspartner zijn

Het CPC wil uw gesprekspartner zijn voor de boven- en onderstroom. Via de Academie voor de bestuurder gaan we graag met u in gesprek om samen in kaart te brengen hoe het pedagogisch fundament binnen uw stichting verstevigd kan worden. Wij bieden hiervoor tal van mogelijkheden. We noemen hier drie mogelijke routes, maar nog liever horen we van u hoe we samen kunnen bouwen aan dit fundament.