Niemand buitensluiten Niemand buitensluiten

Agenda

De komende periode hebben wij vanuit Centrum Pedagogisch Contact een aantal nieuwe (gratis) webinars op het programma staan. Bekijk hieronder het overzicht en schrijf je in.

De opname van deze webinar is NU beschikbaar. Er wordt volop nagedacht over de besteding van de ruim 8 miljard euro die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar komt voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs. Mooi dat er zoveel geld komt, vindt Marcel van Herpen. Zijn oproep is wel: maak van dit programma een deltaplan, zodat er wérkelijk iets keert in het onderwijs.

Lees meer en schrijf je in…
Opname webinar – Hoogbegaafden in het VO Webinar

Ze hebben misschien fluitend de basisschool doorlopen, cognitief althans, maar de kans is groot dat ze zonder extra begeleiding op latere leeftijd vastlopen in het voorgezet onderwijs. Hoe komt dit? En waar lopen deze kinderen tegenaan? Wat kun je als school doen om te zorgen dat ze niet uitvallen? In dit webinar wordt kort ingegaan wat hoogbegaafdheid zo complex maakt. Ook worden er enkele handreikingen gedaan die middelbare scholen in kunnen zetten om hun hoogbegaafde leerlingen te ondersteunen.

Lees meer en schrijf je in…

Webinar – De coachende leraar

maandag 07 juni 19:30

Een webinar waarin je als deelnemer aan de hand van vele voorbeelden gaat ervaren hoe je als leraar een meer coachende leraar kunt worden. Een coachende leraar gebruikt effectieve communicatiestijlen, heeft de attitude van een ‘betrokken getuige’, werkt met heldere doelen, bevordert de autonomie van de ander, gebruikt de methodiek van de Vijfsprong en coachende vaardigheden die krachtige interventies opleveren.

Lees meer en schrijf je in…

Gratis informatiesessie PLG

woensdag 16 juni 19:30

Er wordt volop nagedacht over de besteding van de NPO-gelden die recent beschikbaar zijn gesteld. De gelden komen vrij omdat er zorgen zijn over de ontwikkeling van de kinderen. Kijk je naar de zorgen binnen het huidige onderwijs of richt je je op de wereld waar de kinderen van nu in de toekomst een mooie bijdrage leveren.

Om met de gelden een echt Deltaplan te maken, vraagt dit van leiders dat ze duurzaam opvoeden en ontwikkelen. Op veel scholen en binnen veel besturen wordt zorgvuldig gekeken welke interventies gaan bijdragen aan het leren van de kinderen en de leraren, nu en in de toekomst.

Geschikt voor: schoolleiders & bestuurders

Tijdens deze informatiesessie maak je kennis met Marcel van Herpen en Corrinne Dekker. Zij vertellen over de opzet van de Professionele LeerGemeenschap en er is ruimte voor het stellen van vragen. De eerste bijeenkomst van de PLG start op 17 september 2021.

Lees meer en schrijf je in…
Webinar – Van controle naar contact, met vertrouwen als basis Webinar

Alleen door kinderen te vertrouwen, gaan ze zichzelf vertrouwen. Maar het schoolsysteem is gebaseerd op meten, selecteren en vergelijken. Daarmee is de basis van het vanzelfsprekende vertrouwen verstoord en komt de ontwikkeling van kinderen onder druk komt te staan.

Lees meer en schrijf je in…

Webinar: Antwoord op jouw vragen!

woensdag 30 juni 19:30

Iedere leraar kent dat gevoel dat het lekker loopt, de sfeer is goed, de kinderen reageren naar verwachting en de resultaten zijn op orde. Maar iedere leraar kent ook dat gevoel dat het minder lekker loopt, de kinderen reageren niet naar verwachting en soms kom je zelfs in de situatie waarin je niet precies weet wat je moet doen.

Lees meer en schrijf je in…
Gratis informatiesessie PLG – Van controle naar contact, met vertrouwen als basis Webinar

Om met NPO-gelden te investeren in duurzame verandering in het onderwijs, is het nodig om oorzaken van problemen in het onderwijs te onderzoeken. Een essentiële invalshoek is de mensfactor in het onderwijs.

Lees meer en schrijf je in…

Er wordt volop nagedacht over de besteding van de NPO-gelden die recent beschikbaar zijn gesteld. De gelden komen vrij omdat er zorgen zijn over de ontwikkeling van de kinderen. Kijk je naar de zorgen binnen het huidige onderwijs of richt je je op de wereld waar de kinderen van nu in de toekomst een mooie bijdrage leveren.

Geschikt voor: schoolleiders & bestuurders

Werken in een PLG is een kansrijke manier van samen leren, biedt ruimte voor verbetering van jouw huidige praktijk en geeft ruimte aan persoonlijk leren in relatie tot de verbetering van die praktijk.

Lees meer en schrijf je in…

Er wordt volop nagedacht over de besteding van de NPO-gelden die recent beschikbaar zijn gesteld. De gelden komen vrij omdat er zorgen zijn over de ontwikkeling van de kinderen. Kijk je naar de zorgen binnen het huidige onderwijs of richt je je op de wereld waar de kinderen van nu in de toekomst een mooie bijdrage leveren.

Geschikt voor: schoolleiders & bestuurders

Werken in een PLG is een kansrijke manier van samen leren, biedt ruimte voor verbetering van jouw huidige praktijk en geeft ruimte aan persoonlijk leren in relatie tot de verbetering van die praktijk.

Lees meer en schrijf je in…

Na het succes van de eerste editie op 10 april j.l. organiseren we volgend schooljaar opnieuw een congres met inspirerende thema’s en pedagogische perspectieven. Als eerste op de hoogte zijn van het programma en weten wanneer de officiële inschrijving geopend is?

Lees meer en schrijf je in…