Bjorna Appel heeft meer dan acht jaar ervaring in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. Als leerkracht, als coach en als mens. Leergierig als ze is, heeft ze veel onderzocht en gestudeerd op dit thema. Dit heeft ervoor gezorgd dat ze een diep begrip van de pedagogiek van hoogbegaafdheid heeft ontwikkeld. Deze kennis beslaat niet alleen het lesgeven aan hoogbegaafde kinderen, maar ook de pedagogische omgang met hen en de ondersteuning van de ouders.

Naast het lesgeven in het basisonderwijs geeft Bjorna al een aantal jaren trainingen en lezingen. Dat doet ze o.a op de Pabo, op scholen en bij samenwerkingsverbanden. Ook coacht zij individuele leerkrachten in het versterken van hun pedagogische vaardigheden.

Bjorna Appel